Borowy Wacław

Wacław Borowy

(ps. Piotr Szary, Titwillow)

(19 maja 1890, Tuszyn, Łódzkie -16 października 1950, Warszawa)

Historyk literatury, krytyk literacki, eseista.

Absolwent gimnazjum  w Warszawie,  student polonistyki we  Lwowie i Krakowie.

Pracę doktorską obronił, w 1914 (monografia Ignacego Chodźko – artyzm i umysłowość).

Zajmował się zwłaszcza literaturą XVIII wieku i okresu romantyzmu.

Wykładowca  warszawskich gimnazjów, archiwista, wicedyrektor Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, radca w Departamencie Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, założyciel Klubu Literackiego i Naukowego, członek  Polskiego PEN Clubu.

Wykładowca literatury pięknej w Londynie, we Lwowie, Krakowie, Warszawie.

Redaktor wydawnictwa „Biblioteka Narodowa”, działającego w okresie okupacji konspiracyjnie , chronił i zabezpieczał księgozbiory Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego., pracował w redakcji „Teatru” i „Pamiętnika Literackiego”.

Po wojnie  (1945/46) zorganizował Seminarium Historii Literatury Polskiej, którym kierował aż do śmierci.

Autor (wydawnictwa wybrane):

  • „O wpływach i zależnościach w literaturze”, 1921,
  • „Od Kochanowskiego do Staffa”, 1930.
  • „Kamienne rękawiczki:, 1932,
  • „O poezji polskiej w wieku XVIII”, 1948,
  • „O poezji Mickiewicza”, 1958,
  • „O Żeromskim”, 1960,
  • „O Norwidzie”, 1960.