Broda [symbolika]

 • Od wieków jest symbolem męskiej godności, siły, odwagi, mądrości, honoru i powagi.
 • W antyku broda była atrybutem mędrców i filozofów.
 • Greckie barbaros, barbarzyńca, cudzoziemiec – dosłownie oznacza brodacza.
 • Biblijny  prorocy, jak i Chrystus przedstawiani są z brodami.
 • Obcięcie brody oznaczało pohańbienie, karę lub niewolę.
 • Brodę obcinano  na znak pokuty lub żałoby.
 • Siwa broda symbolizuje powagę sędziwego wieku.
 • Pluć sobie w brodę to czegoś żałować, wyrzucać sobie coś.

Odniesienia znaleźć można:

 • Numeri 19,27.
 • II Księga Samuela 10,4.
 • S. Trembecki, „Do Kajetana Węgierskiego”.
 • A. Mickiewicz, „Powrót taty”.
 • S. Wyspiański, „Wesele”.

 

 

 

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.