Głowa [symbolika]

 • Głowa jest symbolem indywidualności.
 • Oznacza także człowieka, ludzkie życie.
 • Dać głowę to zginąć.
 • Położyć głowę albo ją stracić to domagać się czyjejś śmierci.
 • Głowa to też emblemat życia duchowego, płodności, świetości (jako atrybut świętych).
 • Głowę namaszczano oliwą, posypywano popiołem na znak pokuty.
 • Głowę uznaje się za znak przywództwa.
 • Rzymianie swoje miasto nazywali głową świata.
 • Mąż nazywany jest głową rodziny.
 • Papież jest głową Kościoła.
 • Tak więc głowa to królestwo, władza, przewodnictwo, autorytet.
 • Głową nazywany jest biblijny, dostojny starzec, fałszywy zaś prorok – ogonem.
 • Głowa to też symbol honoru.
 • Wysoko nosić głowę to być dumnym, pewnym siebie.
 • Skłonić głowę to znaleźć schronienie, przytułek.
 • Głowa to też emblemat rozumu, rozsądku, mądrości.

Odniesienia odnaleźć można:

 • List św. Pawła do Kolosan 1,18.
 • Księga Jozuego 7,6.
 • Numeri 27,22-23.
 • I Księga Samuela 10, 1.
 • Pieśń nad pieśniami 5,11.
 • Deuteronomium 28, 13-14.
 • Proroctwo Izajasza 9,15.
 • J. Kochanowski, „Pieśń X”.
 • W. Potocki, „Co głowa tp rozum”.
 • A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”.
 • C.K. Norwid, „Tęcza”.
 • W. Pol, „Sejmik”.
 • K. Opaliński, „Satyry”.
 • K. Brodziński, „Prośba do Boga”.
 • S. Chęciński, „Straszny dwór”.

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.