Budowa zdania

  • Układ, zespół wzajemnie powiązanych członów, tworzących zdane.
  • Zawiera czasownik w formie osobowej tworząc z nim i innymi wyrazami strukturę zgodną z normami obowiązującymi w gramatyce.
  • Zdania dzielimy biorąc pod uwagę:
  • ***** cel wypowiedzi i jej zabarwienie uczuciowe (zdanie oznajmujące, pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe),
  • ***** liczbę orzeczen, wyrażonch osobowymi formami czasowników (zdania pojedyncze i złożone).