Bursa Andrzej

Andrzej Bursa

(21 marca 1932, Kraków -15 listopada 1957, Kraków)

Poeta, prozaik, dramaturg, dziennikarz.

Pochodził z rodziny inteligenckiej, odmienne poglądy polityczne rodziców (ojciec komunista) były przyczyną rozwodu rodziców, a także konfliktu  syna z ojce,.

Zaliczany do pokolenia „Współczesności”.

W okresie okupacji słuchacz tajnych kompletów.

Debiut  „Życiu Literackim ” wierszem „Głos w dyskusji o młodzieży” (1954).

Współpracował  z teatrem Tadeusza Kantora „Cricot 2”, kabaretem „Piwnica pod Baranami”,  aktywnie uczestniczył w życiu literackim Krakowa.

Przeszedł do historii polskiej literatury jako poeta przeklęty, buntownik, protestujący przeciw zakłamaniu ludzi i systemu politycznego, patetycznym gestom i sztuce obojętnej na problemy współczesnego młodego człowieka.

Prowokator, używający brutalnym przedstawieniem czy cynicznym sarkazmem w celu weryfikacji obiegowych opinii i ocen.

Poszukiwacz istoty  człowieczeństwa i prawdy o wolności.

Przyczyną śmierci była wrodzona wada serca, nie powtarzana obiegowo informacja o śmierci samobójczej.

Bibliografia (wybrana):

  • „Utwory wierszem i prozą”, 1969, 1973, 1982.
  • „Poezje wybrane”, 1977.
  • „Luiza” i inne utwory, 1988.