Bylejakość

  Zespół popadł w bylejakość i jeszcze niezadowolony (siatkówka kobiet).