Bynajmniej [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
bynajmniej przysłówek Ubranie miała zniszczone, ale bynajmniej nie brudne.