Dalece [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dalece przysłówek Nie wiedział, jak dalece mu się uda.