Dlaboga [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dlaboga wykrzyknik Dlaboga! Nie udało się!