Dniem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dniem przysłówek Czekał na jej powrót dniem i nocą.