Canzona

  • Stara forma poezji prowansalskiej.
  • Upowszechniona została w XII wieku przez trubadurów.
  • Canzoną nazywa się także wiersz składający się z kilkunastu zwrotek o nietypowo rozłożonych rymach.
  • Cechą charakterystyczną jest także ostatnia strofa znacznie krótsza od pozostałych.
  • Tematem są najczęściej przygody miłosne i opisy bitew.
  • Początkowo canzony były śpiewane.
  • Z czasem canzona uniezależniła się od akompaniamentu.
  • W ten sposób stała się samodzielną formą poetycką.
  • Ten rodzaj poezji uprawiał A. Dante i F. Petrarca.