Chciwy [synonimy]

 • Żądny.
 • Spragniony.
 • Głodny.
 • Łaknący.
 • Łakomy.
 • Chytry.
 • Łapczywy.
 • Łasy.
 • Pazerny.
 • Interesowny.
 • Wyrachowany.
 • Chętny.
 • Głodny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]