Skutki II wojny światowej

 • W wojnie uczestniczyło 61 państw.
 • Śmierć poniosło około 53 mln ludzi, około 35 zostało rannych.
 • Wojna zlikwidowała faszyzm, osłabiła system kapitalistyczny.
 • Ogromne zniszczenia:
  • w Europie straty materialne  szacowano na 260 mld dolarów.
 • Państwa w nowych granicach, migracje ludności.
 • Oczekiwania na reformy społeczne i wzrost dążeń lewicowych wśród społeczeństw Europy spowodowały , że proradziecka propaganda i działalność partii komunistycznych spotkały się z poparciem społeczeństw zmęczonych wojną.
 • Mniejsza rola państw, ktore przed wojną były potęgami:
  • Anglia,
  • Francja,
  • Niemcy.
 • Wzrost znaczenia ZSRR i USA.
 • Całkowity rozpad systemu kolonialnego”
  • powstanie państw Trzeciego Świata.
 • Podział świata na strefy wpływów.
 • 1945 – powstanie ONZ, organizacji mającej prawa strażnika pokoju i czuwania nad przestrzeganiem praw człowieka:
  • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – 1948 r.