„Chleb” Tadeusza Różewicza

  • Wiersz z gatunku liryki refleksyjnej.
  • Tematem jest poezja Adama Mickiewicza.
  • Poeta porównał ją do chleba.
  • Ten chleb przez wieki karmi cały naród.
  • Pojawia sie nawet nawiązanie do eucharystii.
  • Podmiot liryczny nie jest jasno wskazany, ale jest to osoba, która wyjątkowo wysoko ceni dorobek Mickiewicza.
  • Brak rymów i znaków interpunkcyjnych.
  • Zachwycają przenośnie, np. „chleb, któ­ry żywi i za­chwy­ca”

Chleb
któ­ry żywi i za­chwy­ca
któ­ry się w krew na­ro­du zmienia

po­ezja Mic­kie­wi­cza

sto lat nas karmi
ten sam chleb
siłą uczucia
roz­mno­żo­ny