Teoria literackiej komunikacji

Teoria literackiej komunikacji, pokazuje dziełom literackie jako pewien element sytuacji społeczno-kulturalnej, w powiązaniu z inicjatywa pisarską i jej socjalnymi uwarunkowaniami, a także w powiązaniu z warunkami odbioru dzieła przez czytelników, obrazuje tory obiegu wśród odbiorców, jego wpływ na czytelników, co wiąże się bezpośrednio z socjologią literatury.