Rodzaje strof

Strofa, to inaczej zwrotka, powtarzający się zespół wersów w porządku rymowym, rytmicznym lub składniowo-znaczeniowym. Najczęściej spotykane rodzaje strof to:

  • dystych, strofa dwuwersowa, połączona rymem parzystym i najczęściej wyodrębniona składniowo,
  • tercyna, strofa trzywersowa, najczęściej jedenastozgłoskowa, o łańcuchowym powiązaniu rymów (aba,bcb,cdc…),
  • saficka, czterowersowa, gdzie trzy pierwsze wersy są jedenastozgłoskowe (11/5+6), ostatni wers jest pięciozgłoskowy,
  • czterowersowe, o rymach parzystych, przeplatanych lub okalających,
  • sekstyna, składająca się z sześciu wersów, najczęściej jedenastozgłoskowych z układem rymów ababcc,
  • oktawa, składa się z osmu wersów, często jedenastozgłoskowych o układzie rymów abababcc.

Przeciwieństwem wiersza stroficznego, podzielonego na zwrotki, jest wiersz niestroficzny, nazywany też ciągłym lub stychicznym.