Wykrzykniki

Wykrzykniki to wyrazy nieodmienne, które wyrażają stan uczuciowy mówiącego lub służą wezwaniu kogoś. Należą do nich wyrazy typu:

 • ach!,
 • och!,
 • ojej!,
 • rety!,
 • o matko!,
 • hej!,
 • hop!,
 • halo!.

Wykrzykniki nie wchodzą w związki z innymi wyrazami tworzącymi wypowiedzenie:

 • Ach! Ale mnie przestraszyłeś!,
 • Ojej! To wyjątkowo boli!.

Mogą także pełnić funkcję osobnych równoważników zdań:

 • O matko! Ale jesteś wysoki!,
 • O rety! Jaka jazda!

Występują też wykrzykniki, ktore naśladują odgłosy otaczającego nas świata:

 • bęc,
 • buch,
 • bzzz,
 • chlup,
 • skrzyp.

Mogą wchodzić w związki z innymi wyrazami lub występować samodzielnie,  np.

 • Hop! hop! (samodzielne),
 • „Para buch, kola w ruch” (pełnia funkcję orzeczenia).