Chloris [mitologia]

  • Żona Neleusa, matka Nestora.
  • Była jedyną córką Amfiona i Niobe.
  • Oszczędzona przez Apollina i Artemidę  z pogromu dzieci Niobe.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły