Chorowity [synonimy]

  • Słabowity.
  • Wątły.
  • Delikatny.
  • Cierpiący.
  • Blady.
  • Niezdrów.
  • Niedysponowany.
  • Niedomagający.
  • Niewytrzymały.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]