Ciężki [synonimy]

  • Masywny.
  • Ogromny.
  • Wielkiej wagi.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]