Często [synonimy]

  • Nierzadko.
  • Wielokrotnie.
  • Wielokroć.
  • Co chwila.
  • Niejednokrotnie.
  • Częstokroć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]