Cisnąć [synonimy]

  • Rzucić.
  • Uciskać.
  • Ściskać.
  • Ugniatać.
  • Przeć.
  • Gnieść.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]