Cipus [mitologia]

  • Wódz rzymski.
  • To jemu miały wyrosnąć na czole rogi zapowiadające wg wyroczni, otrzymanie królestwa.
  • Cipus był zagorzałym republikaninem.
  • Zażądał, by senat skazał go na wygnanie.
  • Ostatecznie w uznaniu jego prawości charakteru obdarowano go taką ilością z

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły