„Co jest za domem?” Anny Kamieńskiej

  • Wiersz z gatunku liryki roli.
  • Utwór ciągły, bez podziału na strofy.
  • Wiersz jest pogodny, optymistyczny.
  • Stanowi małą miniaturę poetycką, ciąg pytań z wyjaśnieniami.
  • Nie występują rymy, brak tez rytmu.
  • Tematem wiersza jest nieogarniona dziecięca ciekawość.
  • Ten mały człowiek zadaje wiele pytań, stoi bowiem na początku swej drogi życiowej i wszystkiego się uczy.
  • Dziecko jest podmiotem lirycznym, które nie przestaje dziwić się światu, stąd tak wiele  pytań.
  • Adresat nie jest jasno określony, ale może być każdy z otoczenia malucha.
  • Dominującym środkiem artystycznym jest powtarzane pytanie „Co jest za…”.

Co jest za domem?
Co jest za górą?
Za chmurą?
Co jest za wodą?
Za modrzewiem?

Jestem bardzo małym człowiekiem
Jeszcze nie wiem.