Commedia erudita

  • Włoska nazwa komedii.
  • Rozwijała się w okresie humanizmu.
  • Korzystała z literackich wzorów antyku.
  • Pełno w niej odwołań i aluzji.
  • Stanowiła dokładne przeciwieństwo commedia dell’arte.