Czasem [wyrazy przeciwstawne]

  • Czasem, nieraz, niekiedy, od czasu do czasu, przypadkiem, może.
  • Przeciwstawne:
    • zawsze,
    • ciągle,
    • na pewno,
    • z p;ewnością.