Czczy [wyrazy przeciwstawne]

 • Czczy, pusty, głodny, płony, nieuzasadniony.
 • Przeciwstawne:
  • pełny,
  • wypełniony,
  • celowy,
  • istotny,
  • efektywny.