Czasopisma Młodej Polski

Każda epoka miała swoje piśmiennictwo i sztandarowe czasopisma. W okresie Młodej Polski na wyróżnienie zasługują:

„ŻYCIE”

 • wydawnictwo warszawskie,
 • ukazywało się w latach 1887-1891,
 • redagował go Zenon Przesmycki, pseudonim Miriam,
 • poszukiwało powiązań z romantyzmem,
 • było propagatorem sztuki podkreślającej  doskonałość formy, tzw. parnasizm,
 • drukowało wiele omówień i tłumaczeń literatury francuskiej
 • pisali dla niego , m. in. Jan Kasprowicz, Antoni Lange.

„ŻYCIE”

 • początkowo tygodnik, następnie dwutygodnik,
 • wychodził w Krakowie w okresie 1897-1900,
 • redaktorem naczelnym od 1898 był Stanisław Przybyszewski,
 • przybył specjalnie z Niemiec, by objąć tę funkcję,
 • czasopismo przedstawiało ideały sztuki autonomicznej, szukało prawd psychologicznych i metafizycznych,
 • drukowało ważne epokowe manifesty, m.in. „Młodą Polskę” Artura Górskiego praz „Confiteora” Stanisława Przybyszewskiego.
 • Z czasopismem współpracował jako grafik Stanisław Wyspiański.
 • Negatywnie pismo postrzegali konserwatyści, przypisując mu nieobyczajność.

„CHIMERA”

 • miesięcznik, a później efemeryda (ukazywało się nieregularnie),
 • wychodziło w Warszawie w latach 1901-1907,
 • redagował go i finansował Zenon Przesmycki,
 • poruszano w nim kwestie parnasistowskie i symboliczne,
 • drukowano w nim C. K. Norwida, odkrytego przez Przesmyckiego,
 • debiutował w nim Bolesław Leśmian,
 • wydawano go na pięknym papierze, wyszukaną czcionką i rysunkami znamienitych grafików.

„KRYTYKA”

 • miesięcznik redagowany w Krakowie,
 • krótko swą redakcję miał także we Lwowie,
 • publikował w latach 1896-1897 oraz 1899-1914,
 • redaktorem był Wilhelm Feldman,
 • Wydawnictwo związane z galicyjskimi socjalistami,
 • propagowało sztukę zaangażowaną społecznie,
 • zwracało na bliski jej światopogląd redaktorów,
 • drukowali w nim Stanisław Wyspiański i Stefan Żeromski,
 • szczególnie „zasłużył” się dział krytyki literackiej,
 • jego redaktorem był Stanisław Brzozowski.

„MUSEION”

 • miesięcznik w Krakowie i  Paryżu, w tym samym czasie,
 • wychodził w latach 1911-1913,
 • redagował go Ludwik Hieronim Morstin,
 • to on nadał mu charakter młodopolski,
 • propagował kilt życia oparty na filozofii Bergsona,
 • krytykiem literackim był w czasopiśmie Adam Grzymała-Siedlecki,
 • drukowano bardzo dużo Leopolda Staffa.