Części mowy

Wyrazy, które funkcjonują w języku, dzielimy na tzw. części mowy.

Wyrazy wchodzące w skład danej części mowy różnią sie od innych grup wyrazów znaczeniem ogólnym i własnościami gramatycznymi.

Jeśli wyraz nie zmienia swej formy, nazywamy go nieodmiennym, zaliczamy do tej grupy:

  • przysłówki,
  • przyimki,
  • partykuły,
  • wykrzykniki,
  • spójniki.

Odmienne części mowy zmieniają swoje formy i zaliczamy do nich:

  • rzeczowniki,
  • czasowniki,
  • przymiotniki,
  • liczebniki,
  • zaimki.