Częściowo [synonimy]

  • Niezupełnie.
  • Na wpół.
  • Fragmentarycznie.
  • Po trochu.
  • Ratami.
  • Po trosze.
  • Do pewnego stopnia.
  • Niedokładnie.
  • Cząstkowo.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]