Czworaki, czworaka, czworakie [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
czworaki,

czworaka,

czworakie

liczebnik wieloraki Przyczyna wyjazdu była czworaka.
rzeczownik czworaki, dawne budynki dla służby folwarcznej, składające się z 4 mieszkań Czworaki postawiono na skraju wsi.