Czyj, czyja, czyje [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
czyj,

czyja,

czyje

zaimek przymiotny pytający Czyja jest ta praca?
zaimek przymiotny względny Poinformował, na czyją kartę postawił.