Czyjś [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
czyjś zaimek przymiotny nieokreślony Czuł czyjś wzrok na sobie.