Czyli [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
czyli partykuła (przyłączająca wyjaśniający człon) Węglowodany czyli cukry.