Czynić [synonimy]

  • Robić.
  • Działać.
  • Wykonywać.
  • Pracować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]