Czynny [synonimy]

  • Otwarty.
  • Aktywny.
  • Ożywiony.
  • Żywotny.
  • Rzutki.
  • Energiczny.
  • Ruchliwy.
  • Dziarski.
  • Porywczy.
  • Przedsiębiorczy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]