Czysty [synonimy]

  • Schludny.
  • Chędogi.
  • Świeży.
  • Aseptyczny.
  • Jałowy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]