Czyścić [synonimy]

 • Oczyszczać.
 • Myć.
 • Wycierać.
 • Prać.
 • Płukać.
 • Wywabiać.
 • Oprawiać.
 • Froterować.
 • Odkurzać.
 • Oporządzać.
 • Patroszyć.
 • Szorować.
 • Wybielać.
 • Kąpać.
 • Obmyć.
 • Sprzątać.
 • Bebeszyć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]