Czytać [synonimy]

  • Odczytać.
  • Przeczytać.
  • Zaczytać.
  • Odszyfrować.
  • Poznać.
  • Zaznajomić się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]