Wycieczka z rodziną Chopina w tle

Izbica Kujawska, Długie czy Kłóbka to miejscowości, które dzisiaj proponujemy do zwiedzania. Warto wiedzieć, że matka Chopina to wyjątkowo ciekawa osobowość, poczytajcie o niej samej, a także pewnych wydarzeniach związanych z jej osobą, a także znaczących w jej życiu miejscowościach:

 • W Długiem dnia 14.09.1782 r. w rodzinie Jakuba i Antoniny Krzyżanowskich urodziła się córka Justyna jako trzecie dziecko w kolejności.
 • Jako  Justyna Chopinowa w wieku 28 lat zostanie matką chłopca, któremu nada imię  Fryderyk.
 • Dwór w Kłóbce był siedzibą zasłużonego dla historii Polski rodu Orpiszewskich, którzy byli uczestnikami wszystkich polskich powstań narodowych.
 • Parterowa część budynku powstała po 1845 r. W latach 1882-1884 do dworu dobudowano piętrowe skrzydło pałacowe, w którym mieszkała Maria Wodzińska Orpiszewska, młodzieńcza miłość Fryderyka Chopina.
 • Maria Wodzińska (1819-1896) pochodziła z jednego z największych kujawskich rodów magnackich (być może był to jeden z powodów, dla których narzeczeństwo z Chopinem zostało zerwane).
 • Kompozytor oświadczył się Marii w 1836 r., do zawarcia małżeństwa jednak nie doszło. Maria Wodzińska mieszkała we dworze w Kłóbce do swojej śmierci w 1896 roku, została pochowana na miejscowym cmentarzu.
 • Wydano ją za hrabiego Skarbka, jednak ich pożycie nie należało do najszczęśliwszych, więc – kiedy zakochała się z wzajemnością w ubogim szlachcicu – potrafiła doprowadzić do unieważnienia małżeństwa i mimo sprzeciwu rodziców, wyjść za ukochanego.
 • Dwór w Kłóbce można podzielić na trzy części. W najstarszej, parterowej starano się odtworzyć atmosferę dworu jako siedziby ziemiańskiej, domu wielopokoleniowej rodziny Orpiszewskich – intelektualistów i patriotów.
 • Funkcje i wyposażenie poszczególnych pomieszczeń  są zgodne z przekazami historycznymi.  W dworze prezentowane są zabytkowe obrazy, meble i inne wyposażenie pochodzące z kujawskich siedzib ziemiańskich.
 • W drugiej części ekspozycji prezentowana jest wystawa twórczości malarskiej Marii z Wodzińskich Orpiszewskiej, narzeczonej Fryderyka Chopina.
 • Dwór Orpiszewskich i park krajobrazowy wchodzi w skład obiektów skansenu w Kłóbce , ale od części „wiejskiej” oddzielony jest rzeczką Lubienką .
 • Wg źródeł  jest co najmniej trzecią rezydencją wybudowaną w tym miejscu. Wzniósł go, jako parterowy – Lucjan Orpiszewski ok. 1850 r. W latach 80. XIX w. dobudowano do niego piętrowe skrzydło, w który zamieszkały owdowiałe siostry – Maria z Wodzińskich Orpiszewska (żona Władysława) i Józefa z Wodzińskich Kościelska.
 • Po II wojnie urządzono we dworze szkołę i mieszkania dla nauczycieli. Po zmianach ustrojowych wrócił do dawnych właścicieli, ci jednak – nie mając środków na renowację – po kilku latach sprzedali go prywatnym nabywcom. Stan budynku nie poprawiał się. Nieremontowany i niezabezpieczony ulegał stopniowej dewastacji.
 • W końcu trafił do obiektów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.
 • W latach 2012-2014 przeprowadzono szeroko zakrojoną odbudowę i rekonstrukcję.
 • Od 2015 r. udostępniony jest do zwiedzania (obowiązuje zakup osobnego biletu). We wnętrzach parterowej części starano się odtworzyć klimat ziemiańskiej siedziby Orpiszewskich, część piętrową poświęcono Marii z Wodzińskich Orpiszewskiej zwanej kujawską muzą Romantyków – Juliusza Słowackiego (opisał ją w poemacie „W Szwajcarii”) i Fryderyka Chopina ( była jego jedyną oficjalną narzeczoną).
 • Można obejrzeć m.in. kolekcję obrazów Marii (była uzdolnioną malarką) oraz pianino, na którym pięknie grała i udzielała lekcji dzieciom z rodziny.