Pomnik księcia Konrada I Głogowskiego [Polkowice]

W centrum Polkowic, na rynku miasta można podziwiać od lipca 2022 roku pomnik Konrada I Głogowskiego. Uznaje się go za księcia krwi piastowskiej, który uczynił Polkowice  miastem. Żył w latach 1222 (1231) – 1273 (1274). Istnieją pewne rozbieżności w dokładnym określeniu dat. Był synem (4) Henryka II Pobożnego i królewny Anny, córki króla czeskiego Przemysła Ottokara I.  Władzę sprawował w latach 1251-1273. Początkowo miał być księdzem, studiował w kraju i we Francji (Paryż).