Czynnik sprawczy

Latarnika wyrzucono z pracy za nadmierne zainteresowanie „Panem Tadeuszem”.