„Dalej bracia, do bułata”

Autorem tekstu pieśni „Dalej bracia, do bułata” jest Rajnold Suchodolski (1804–1831), który napisał go w słynną „noc listopadową” (29/30 XI 1830). Opublikowany został po raz pierwszy pod tytułem „Śpiew powstańczy” 2 XII 1830 roku w gazecie „Patriota”. Początkowo śpiewany był na melodię „Mazurka Dąbrowskiego”, później dopasowano do słów melodię ludowego mazura, grywanego na weselach w centralnej Polsce.

Dalej bracia, do bułata,
Wszak nam dzisiaj tylko żyć!
Pokażemy, że Sarmata
Umie jeszcze wolnym być.
Pokażemy, że Sarmata
Umie jeszcze wolnym być.

Długo spała Polska święta,
Długo Biały Orzeł spał!
Lecz się ocknął i pamięta,
Ze on kiedyś wolność miał.
Lecz się ocknął i pamięta,
Ze on kiedyś wolność miał.

Śmiałem skrzydłem on poleci
Przez szczęk szabel i kul grad.
Za nim, za nim, polskie dzieci,
Tylko w zgodzie za nim w ślad!
Za nim, za nim polskie dzieci,
Tylko w zgodzie za nim w ślad!

Będziem rąbać, będziem siekać,
Jak nam miły Bóg i kraj.
Dalej bracia, a nie zwlekać,
Z naszej Polski zrobim raj!
Dalej bracia, a nie zwlekać,
Z naszej Polski zrobim raj!

Już złodzieje i tyrany
Na piekielny poszli brzeg,
I Moskalom zaprzedany,
Ziemię gryzie zdrajca szpieg.
I Moskalom zaprzedany,
Ziemię gryzie zdrajca szpieg.

W szlachetnej młodzieży żyle,
Staropolska płynie krew.
Ufność, bracia, w naszej sile,
A wolności wzrośnie krzew.
Ufność, bracia, w naszej sile,
A wolności wzrośnie krzew.

Wiwat Gwardia Narodowa,
Wojsko Polskie, tobie cześć!
Bądź gotowe, bądź gotowe
Za Ojczyznę życie nieść!
Bądź gotowe, bądź gotowe
Za Ojczyznę życie nieść!

Dalej bracia, do bułata,
Wszak nam tylko dzisiaj żyć!
Pokażemy, że Sarmata
Umie jeszcze wolnym być.
Pokażemy, że Sarmata
Umie jeszcze wolnym być.