Danaos [mitologia]

  • Syn króla Egipty, Belosa i Anchinoe,.
  • Bliźniaczy brat Ajgyptosa, ojciec Danaid.
  • Otrzymał w spadku królestwo Libii.
  • Ustępując przed zaborczością swego brata i jego 50 synami uciekł z córkami do Argos.
  • Tam przy ich pomocy wymordował ścigających ich młodzieńców.
  • Dzięki niezwykłemu zdarzeniu z wilkiem, Argiwowie wybrali Danaosa na króla.
  • Uważano go za budowniczego zamku obronnego w Argos, gdzie potem miał się znajdować jego grób.

 

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły