Demobilizować [wyrazy przeciwstawne]

  • Demobilizować, przeprowadzać demobilizację, zwalniać z wojska.
  • Przeciwstawne:
    • mobilizować,
    • zachęcać,
    • zapraszać.