Demolować [wyrazy przeciwstawne]

  • Demolować, burzyć, niszczyć, rozwalać.
  • Przeciwstawne:
    • porządkować,
    • budować.