Deprecjonować [wyrazy przeckiwstawne]

  • Deprecjonować, obniżać wartość, przedstawiać w gorszym świetle.
  • Przeciwstawne:
    • doceniać,
    • pokazywać właściwą wartość.