Destrukcyjny [wyrazy przeciwstawne]

  • Destrukcyjny, powodujący rozkład, rozprężenie.
  • Przeciwstawne:
    • konstruktywny,
    • budujący,
    • twórczy.