„Dewotka” Ignacego Krasickiego

  • Bajka Ignacego Krasickiego.
  • Ilustruje zachowania starej dewotki.
  • Dewotka to osoba pobożna jedynie na pokaz, zakłamana i fałszywa.
  • Ta z utworu Krasickiego krzywdzi swoja służąca ze słowami modlitwy na ustach.
  • Ostatni wers stanowi morał bajki.
  • Szczególnie aktualny jest współcześnie.
  • Oj, trzeba się strzec takich ludzi.
  • Jak widać poeta nie znosi takich fałszywych osób.

Dewotce służebnica w czymsiś przewiniła
Właśnie natenczas, kiedy pacierze kończyła.
Obróciwszy się przeto z gniewem do dziewczyny,
Mówiąc właśnie te słowa: «…i odpuść nam winy,
Jako my odpuszczamy», biła bez litości.
Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności!