Dialog pozorny

Dialog pozorny, rodzaj dialogu, w którym odbiorca jest tożsamy z nadawcą. Przypomina to bardziej monolog (rozmowa rozpisana na głosy) , mówiący rozmawia sam ze sobą, analizując sprawy z różnej perspektywy.